Verslagen Bestuur

Dagorde bestuursvergadering 21/03/2011

  • Posted on: 12 March 2011
  • By: ON7BT

Algemene vergadering van de WOC vzw

Dagorde :

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (21/3/2010).
2 Financiële toestand van de vereniging, balans 2010 en budget 2011.
3 Vastleggen van het lidgeld voor het nieuwe werkjaar.
4 WOC-lidkaarten.
5 Werkzaamheden aan de R2 en D-STAR (overzicht & planning).
6 Verzekering van ON0WV.
7 Vooruitzichten WOC (andere repeaters en gemeenschappelijke systemen).
8 Allerlei