Skip to main content
West-Vlaamse Omzetter Club vzw

Repeater ON0WV R2

ON0WV VHF Repeater

Wat betekend "Repeater"?

Het woord "repeater" of "omzetter" binnen de radioamateurwereld wordt als volgt gedefinieerd op Wikipedia:

Een rdioamateurrepeater is een elektronisch apparaat dat een zwak of laag radioamateursignaal ontvangt en het op een hoger niveau of met een hoger vermogen opnieuw uitzendt, zodat het signaal langere afstanden kan overbruggen zonder verslechtering van de kwaliteit. Veel repeaters bevinden zich op heuveltoppen of hoge gebouwen omdat de hogere locatie hun dekkingsgebied vergroot, ook wel de radiohorizon of "footprint" genoemd. 

Het concept van radioamateurrepeaters is vergelijkbaar met de repeaters die gebruikt worden door openbare veiligheidsdiensten (politie, brandweer, enz.), bedrijven, overheden, het leger en nog veel meer. Repeaters voor radioamateurs kunnen zelfs uit commerciële apparatuur bestaan die zijn aangepast om binnen de frequentiebanden van radioamateurs te werken. Vaak worden repeaters voor amateurs samengesteld uit ontvangers, zenders, regelaars, voedingen, antennes en andere componenten van verschillende bronnen.

Wat betekend "ON0WV"?

Roepletters voor radioamateurs worden over de hele wereld toegewezen aan radioamateurs en repeaterstations (repeaters). De roepletters worden gebruikt om het station of de operator wettelijk te identificeren.

De International Telecommunication Union (ITU) kent roepletters toe aan alle soorten radio- en televisiestations. Sinds 1927 worden deze gebruikt om operators uniek te identificeren en amateurstations te lokaliseren binnen een geografische regio of land in de wereld. Roepletters bedoeld voor amateurradio volgen artikel 19 van de ITU, in het bijzonder 19.68 en 19.69. België kreeg het prefix blok ON-OT toegewezen. Dit wil zeggen dat alle roepletters moeten beginnen met de letters ON, OP, OQ, OR, OS of OT.

In België worden de roepletters toegekent door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Zo is "ON0WV" het roepteken dat aan de repeater van Brugge werd toegekend. Hierbij is "0WV" een uniek gegeven dat de identificatie van de repeater mogelijk maakt. Het roepteken wordt op regelmatige tijdstippen uitgezonden door een automatisch systeem.

Wat betekend "R2"?

De afkorting "R2" is een begrip dat verband houdt met het gebruikte frequetiepaar. Het repeaterstation ON0WV maakt gebruik van het frequentiepaar 145,050 MHz en 145,650 MHz, waarbij 145,050 MHz de ingangsfrequentie (input frequency) van de repeater is en 145,650 MHz de uitgangsfrequentie (output frequency) van dezelfde repeater is. 

Als gebruiker zal je eigen toestel zenden op de ingangsfrequentie en zal je luiteren op de uitgangsfrequetie. Je gebruikt een shift van -600 kHz. Een gelijkaardig princiepe wordt toegepast bij alle repeaters, zij het dat het gebruikte frequentiepaar kan verschillen.

In de onderliggende menu onderdelen kan je meer vernemen over de gebruikte systemen (analoog, echolink) en apparatuur.

Recente inhoud

  • 22 hours 48 minutes ago
  • 22 hours 50 minutes ago
  • 22 hours 53 minutes ago
  • 22 hours 53 minutes ago
  • 22 hours 54 minutes ago
  • 22 hours 55 minutes ago
  • 22 hours 55 minutes ago
  • 22 hours 56 minutes ago
  • 22 hours 57 minutes ago
  • 22 hours ago