Skip to main content
West-Vlaamse Omzetter Club vzw

R2 - Analoge repeater

Momenteel zijn er vanuit het ON0WV (145.650 MHz) platform twee types repeaters/omzetters voor de radioamateur beschikbaar, nl. een analoge- en een digitale repeater. Momenteel wordt er veel met de digitale technologie geëxperimenteerd. De meeste gebruikers hebben nog steeds een voorkeur voor de analoge technologie, alhoewel die technologie door sommigen wordt bestempeld als zijnde "prehistorisch".

Daarom werd er bewust gekozen om voor ON0WV de analoge R2 op 145.650 MHz (input 145.050 MHz) zo performant mogelijk, veelzijdig en toegankelijk te maken en dit voor iedereen. Om deze reden is er bvb. geen CTCSS/subtoon of 1750 toneburst vereist om over de repeater te werken. Op die manier blijven de oude toestellen (soms zonder CTCSS aan boord) nog steeds bruikbaar. Op die manier kan iedereen naar wens gebruik maken van ON0WV!

Bij een afweging naar keuze tussen de twee technologieën, roept dit dan ook de vraag op of de huidige digitale toestellen in de toekomst op dezelfde termijnen nog compatibel zullen zijn. In het licht van de constante ontwikkelingen rond software en protocollen (niets evolueert sneller dan software, en vroeg of laat is retro compatibiliteit niet meer gegarandeerd...), de afhankelijkheid van fabrikanten van chips, enz., kan de compatibiliteit in het gedrang komen. Straks moeten deze evoluties waarschijnlijk als ‘verbeteringen’ op de markt worden verkocht...

Voor wat betreft de performanties op het vlak van radiocommunicatie, zijn deze zeer gelijkaardig. Ofwel heb je wat flutter en ruis, ofwel wordt het audiosignaal vervormd of onderbroken, maar het nuttig bereik is voor beide systemen quasi hetzelfde.

Verder bied de R2 omzetter uitgebreide netwerking mogelijkheden met het ECHOLINK systeem, naar andere repeaters, of naar gebruikers met de PC of laptop thuis. Hierbij is het grote voordeel dat het systeem uiterst gemakkelijk te gebruiken is en geen registratie vergt zoals voor gebruik van de ‘Gateway’ op de digitale modes. Linken naar andere omzetters of gebruikers wereldwijd kunnen ogenblikkelijk opgezet worden door het eenvoudig ingeven van hun ‘nodenummer’ met DTMF.

Op R2 werd trouwens bewust gekozen om een aantal facilititeiten geboden door ECHOLINK niet te activeren (zoals bvb. ‘conferencing’ tussen repeaters, vergelijkbaar met een ‘reflector’). De reden hiervoor is om het systeem maximum beschikbaar te stellen voor lokale gebruikers, want dat blijft toch de basismissie van een repeater.

Naast deze beschouwingen aangaande het gebruik, blijft natuurlijk nog het aspect van ‘het prijskaartje’. De hoge prijs van digitale fabriekstoestellen, op de markt gebracht door één enkele fabrikant, betekent natuurlijk een serieuze drempel voor de meesten, in het bijzonder voor de jeugd en de beginnende radioamateur. Daarnaast worden er nu goedkope (ttz. met een prijs van minder dan € 100,00) nieuwe analoge toestellen aangeboden, of kan men nu op de vertrouwde 2de hands web marktplaatsen professionele toestellen voor een prikje (zelfs vanaf € 10,00) bemachtigen! Deze kunnen dan vlot omgeprogrammeerd worden voor het gebruik op onze banden en nog vele jaren plezier verschaffen, zeker als stand by toestel of in de wagen.

Met deze argumenten mogen we dan toch stellen dat de digitale technologie ongetwijfeld voor een groep geïnteresseerden nieuwe uitdagingen kan bieden en waarschijnlijk een nieuw terrein voor experimentatie en ontwikkelingen zal verschaffen – wat een motor blijft voor onze hobby.

Maar de ‘klassieke analoge technologie’ is hierdoor zeker niet af te schrijven en vormt vandaag de dag en binnen een nabije toekomst zeker nog het grootste draagvlak van zijn gebruikers. Om deze reden wordt er dan ook in de eerste plaats gestreefd om een perfect werkende en performante R2 repeater aan te bieden die voor iedereen bruikbaar is.

Recente inhoud

  • 11 hours 33 minutes ago
  • 11 hours 34 minutes ago
  • 11 hours 38 minutes ago
  • 11 hours 38 minutes ago
  • 11 hours 39 minutes ago
  • 11 hours 39 minutes ago
  • 11 hours 40 minutes ago
  • 11 hours 41 minutes ago
  • 11 hours 42 minutes ago
  • 11 hours 43 minutes ago