Skip to main content
West-Vlaamse Omzetter Club vzw

Wie, wat, waarom?

Iedere OM die draagbaar of mobiel gebruik maakt van een repeater, vindt het heel normaal dat de repeater correct functioneerd. Niemand staat er bij stil of stelt zich de vraag, hoe of door wie de repeaters worden beheerd... Een aantal van die repeaters staan opgesteld op de Halletoren van Brugge, een prachtige locatie die sinds meer dan 30 jaar wordt beheerd door de Westvlaamse Omzetter Club, afgekort het WOC vzw.

Op 18 december 1977 werd beslist om het beheer in handen van een vzw te stellen. Dit was een absolute noodzaak, gezien de opstelling van onze apparatuur ondergebracht was op een historisch monument en de samenwerking met de stad Brugge moest verzekerd worden.

De vzw kreeg de naam "Westvlaamse Omzetter Club vzw" of afgekort "WOC vzw". De vzw wordt bestuurd door een bestuursorgaan zoals door de wet bepaald. Het bestuursorgaan heeft een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en een aantal bestuurders. De mandaten worden ingevuld door vrijwilligers...

Deze mensen stellen alles in het werk opdat de repeaters in optimale omstandigheden zouden kunnen blijven werken. De eerste betrachting is immers om betrouwbare en performante repeaters (oa. VHF-omzetter op R2) aan te bieden aan de Westvlaamse radioamateurs. Gezeien de optimale locatie, vervult deze apparatuur eveneens een essentiële rol in de uitbouw van het radionoodnet B-EARS (Belgium Emergency Amateur Radio Service) en kan hierbij ondersteuning bieden bij het behandelen van calamiteiten binnen de provincie (zoals bvb destijds tijdens de ramp van de "Herald of Free Entreprise").

Naast de R2-repeater, die sinds ettelijke jaren goede diensten bewijst, werd binnen het WOC beslist om ook de kans te geven aan de opkomende Digitale technologieën om zich te ontplooien. De motivatie hierachter is het feit dat men op deze manier wenst aan te tonen dat de radioamateurs nog steeds een gezonde dosis innovatie aan de dag brengen.

Deze digitale implementatie werd mogelijk gemaakt dank zij de sponsoring van een aantal OMs met bijzonder interesse voor deze nieuwe technologieën, die dan ook de hiervoor de benodigde apparatuur kosteloos ter beschikking hebben gesteld.

Maak je regelmatig gebruik van onze West-Vlaamse repeaters dan kan je steun bieden door zelf lid te worden van het WOC vzw. Voor alle vragen, suggesties kan je steeds terecht bij Claude ON7TK (voorzitter) of Jaak ON4TT (ondervoorzitter).

73,

Het WOC-bestuursorgaan

Recente inhoud