ON0WV repeaters blijven op de Halletoren !'

Na meer dan 36 jaar aanwezigheid op de Halletoren, werd eind 2013 onze presentie op deze prachtige locatie serieus in vraag gesteld binnen het College van Burgemeester en Schepenen van Stad Brugge.   
In de zitting van 10 februari werd dan uiteindelijk beslist dat de toelating niet ingetrokken wordt, mede dank zij een interventie van Schepen Martine MATTYS (CD&V), die goed vertrouwd is met onze hobby, bewust is van onze mogelijkheden tot dienstverlening in geval van calamiteiten,  en hiervoor dan ook alle sympathie heeft.
Enig minpunt in deze beslissing is dat onze huur voor de locatie met een factor 12 omhoog gaat, maar we hopen dat de nodige gelden door de vele gebruikers en sponsors samengesprokkeld kunnen blijven worden.
Hierbij dan ook een warme oproep om je WOC - lidmaatschap voor 2014, mocht dit nog niet gebeurd zijn, te vernieuwen