Het WOC

  • Posted on: 28 November 2013
  • By: ON7BT

Iedere OM die portabel of mobiel gebruik maakt van een omzetter, vindt het heel normaal dat de repeater werkt. Niemand staat er bij stil, of stelt zich de vraag, hoe of door wie de omzetters beheerd worden... Een aantal van die repeaters staat opgesteld op de Halletoren van Brugge, een prachtige locatie die sinds meer dan 30 jaar wordt  beheerd door de Westvlaamse Omzetter Club, afgekort het   WOC 

Destijds exact op 18 december 1977  werd beslist om het beheer in handen van een vzw. te stellen, een absolute noodzaak, Gezien de opstelling van onze apparatuur op een historisch monument en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid t.o.v. Stad Brugge. 

Binnen deze vzw. is er dan natuurlijk een raad van bestuur,  voorzitter, en een aantal mandaten die allen ingevuld worden door vrijwillige OMs.Deze mensen stellen alles in het werk opdat de repeaters in optimale omstandigheden zouden kunnen blijven werken, want de eerste betrachting is om een betrouwbare en performante VHF-omzetter op R2 aan te bieden aan de Westvlaamse amateurs.

Naast de R2 omzetter, die sinds ettelijke jaren goede diensten bewijst, werd binnen het WOC beslist om ook de kans te geven aan de opkomende Digitale technologie om zich te ontplooien. De motivatie hierachter is dat men op deze manier wenst in de kijker te zetten  dat onze hobby nog steeds een gezonde dosis innovatie en experimentatie inhoud,een gegeven dat vandaag van belang is om onze  activiteiten binnen de gemeenschap te beschermen tegen allerlei opkomende restricties en politieke overregulatie.   

Deze digitale implementatie werd mogelijk gemaakt dank zij de sponsoring van een aantal OMs met bijzonder interesse voor deze nieuwe technologie, die dan ook de hiervoor benodigde apparatuur kosteloos ter beschikking hebben gesteld. Voor alle vragen, suggesties kan je steeds terecht bij Claude ON7TK (voorzitter) of Jaak ON4TT (ondervoorzitter) 

73 WOC