Analoog

  • Posted on: 28 November 2013
  • By: ON7BT

R2 (145.650 MHz) Analoge Omzetter

Momenteel zijn er vanuit het ON0WV platform twee types omzetters voor de radio amateur beschikbaar, namelijk analoge en digitale. Er wordt momenteel veel met deze laatste technologie geëxperimenteerd, maar vanuit het draagvlak gebruikers blijft de analoge technologie – alhoeweldoor sommigen bestempeld als zijnde ‘prehistorisch’nog steeds de meest gangbare.
Daarom werd er bewust gekozen om voor ON0WV de analoge R2 op 145.650 MHz zo performant mogelijk, veelzijdig en toegankelijk te maken,en dit voor iedereen. Om deze reden is er bvb. geen CTCSS/subtoon of 1750 toneburst vereist om over de omzetter te werken, zodat een toestel van 20 jaar oud nog bruikbaar blijft en iedereen hieraan plezier mag beleven !
Bij een afweging naar keuze tussen de twee technologiën, roept dit dan ook de vraag op of de huidige digitale toestellen in de toekomst op dezelfde termijnen nog compatibel zullen zijn – dit in het licht van de constante ontwikkelingen rond software en protocollen (niets evolueert sneller dan software, en vroeg of laat is retro compatibiliteit niet meer gegarandeerd...), de afhankelijkheid van fabrikanten van chips, enz. Want straks moeten deze evoluties waarschijnlijk als ‘verbeteringen’ op de markt worden verkocht ...
Voor wat betreft de performanties op het vlak van radiocommunicatie, zijn deze zeer gelijkaardig. Ofwel heb je wat flutter en ruis, ofwel wordt het audiosignaal vervormd of onderbroken, maar het nuttig bereik is voor beiden quasi hetzelfde.

Verder bied de R2 omzetter uitgebreide netwerking mogelijkheden met het ECHOLINK systeem, naar andere repeaters, of naar gebruikers met de PC/Laptop thuis. Hierbij is het grote voordeel dat het systeem uiterst gemakkelijk te gebruiken is , en geen registratie vergt zoals voor gebruik van de ‘Gateway’ op digitale mode. Linken naar andere omzetters of gebruikers wereldwijd kunnen ogenblikkelijk opgezet worden door het eenvoudig ingeven van hun ‘nodenummer’ met DTMF.

Op R2 werd trouwens bewust gekozen om een aantal facilititeiten geboden door ECHOLINK niet te activeren (zoals bvb. ‘conferencing’ tussen repeaters, vergelijkbaar met een ‘reflector’), dit om het systeem maximum beschikbaar te stellen voor lokale gebruikers, want dat blijft toch de basismissie van een repeater.
Naast deze beschouwingen aangaande het gebruik, blijft natuurlijk nog het aspect van ‘het prijskaartje’. De hoge prijs van digitale fabriekstoestellen, op de markt gebracht door één enkele fabrikant, betekent natuurlijk een serieuze drempel voor de meesten, in het bijzonder voor de jeugd en beginnende amateurs.
Daarnaast worden er nu goedkope (ttz. met een prijs van minder dan 100, €) nieuwe analoge toestellen aangeboden, of kan men nu op de vertrouwde 2dehands webmarktplaatsen professionele toestellen voor een prikje (zelfs vanaf 10, €) bemachtigen! Deze kunnen dan vlot omgeprogrammeerd worden voor het gebruik op onze banden en nog vele jaren plezier verschaffen, zekerals stand by toestel of in de push pull.
Met deze argumenten mogen we dan toch stellen dat de digitale technologie ongetwijfeld voor een groep geïnteresseerden nieuwe uitdagingen kan bieden, en waarschijnlijk een nieuw terrein voor experimentatie en ontwikkelingen verschaft – wat een motor blijft voor onze hobby.
Maar de ‘klassieke analoge technologie’ is hierdoor zeker niet af te schrijven, en vormt vandaag de dag en binnen een nabije toekomst zeker nog het grootste draagvlak van gebruikers. Om deze reden wordt er dan ook in de eerste plaats gestreefd om een perfect werkende en performante R2 omzette aan te bieden, voor iedereen bruikbaar