Home » Slides » Tweede DMR Sysops meeting

Op dinsdag 28 januari werd in Leuven de tweede DMR sysops meeting gehouden. Nagenoeg alle repeater eigenaars waren aanwezig en voor West Vlaanderen was dat Aimé (ON4AIM) voor Oostende, Patrick (ON4PN) voor Zulzeke en Tom (ON3DHC) voor Brugge. Onderstaand kan u het verslag lezen. Indien u als repeater gebruiker een vraag, voorstel, opmerking of klacht heeft kan u altijd terecht bij uw lokale sysop. In het geval van ON0WV is dat bij Johan (ON4UK) of bij Tom (ON3DHC)

verslag vergadering

1. Repeater ‘resets’

Tot op heden geen degelijke verklaring van Hytera. Er is besloten om de druk op te voeren naar Hytera toe om tot een oplossing te komen. Ook via Difona wordt druk uitgeoefend om een degelijke oplossing te krijgen.

Ondertussen gaan een aantal tests gedaan worden waarbij bepaalde functionaliteit van de repeaters zal uitgezet worden, om op die manier de mogelijk oorzaak van de problemen te achterhalen. Het afzetten van deze functionaliteiten heeft impact op de dashboards, niet op de communicatie zelf.

2. International netwerk

Vele gebruikers en sysops storen zich aan het feit dat er op de worldwide talkgroup QSO’s plaatsvinden die daar niet thuis horen. Iedereen vindt een degelijk nationaal netwerk nog steeds primair. Er is daarom besloten om enkel 2 internationale talkgroups toe te laten op ons netwerk. 22 (Nederlandstalig), 23(Franstalig). Op die manier is communicatie met Nederland toch mogelijk. Op de volgende vergadering doen we opnieuw een evaluatie van de toestand.
Er is ook een duidelijke bezorgdheid over de structuur van het internationale netwerk. Het feit dat het in handen is van een 2-tal amateurs, die zo goed als geen documentatie, hebben en communicatie doen rond het netwerk is hier de oorzaak van. Een dergelijk netwerk kan in elkaar zakken als een kaartenhuisje.
En deze situatie strookt bovendien totaal niet met de hamspirit mbt openheid van kennis en het delen van deze kennis met iedereen in de radioamateur-gemeenschap.

3. Server hosting

De repeaters zijn allen verbonden met een server. Die verzorgt de communicatie tussen de repeaters (multi site network), RRS/GPS functionaliteit, dashboards. Deze server staat nu voor de ontwikkeling bij ON4AKH, maar die is vragende partij om de server te laten hosten bij een onafhankelijke organisatie. De reden is de continuïteit van het netwerk te garanderen en niet afhankelijk te zijn van de goodwill van één of enkele personen.

Er is besloten om server capaciteit te huren. Hiertoe zal een zicht rekening geopend worden die geprovisioneerd wordt enerzijds door de sysops en anderzijds door vrijwillige bijdragen van de gebruikers. Communicatie hierover en de vraag naar bijdragen zal gebeuren via de website (ham-dmr.be)

UPDATE (2 feb 2014) : het rekeningnummer waarop u een bijdrage kan storten is BE17 3774 3888 4621 met vermelding van de repeater en uw call in de mededeling

4. Scheiding van het netwerk volgens taalgroepen in België

Er zou een potentieel probleem kunnen ontstaan indien er meer gebruikers komen in de Belgische taalgroepen met één nationaal netwerk. Het is mogelijk om de netwerken dan gescheiden te houden en te werken via de regionale talkgroup. Nationale communicatie zou dan expliciet via talkgroup 206 moeten gebeuren. De sysops zien echter op dit moment nog geen noodzaak om dit te doen. Meer nog, we willen zo veel mogelijk streven om DMR een ontmoetingsplaats te maken voor alle Belgische amateurs en nemen de 3-taligheid er graag bij.

5. Verdere ontwikkeling van het netwerk.

Er zal prioriteit gemaakt worden van een echo functie in het netwerk. Deze echo functie zal niet alleen je eigen uitzending laten terug horen, maar ook een referentie uitzending met de correcte audio instellingen. Zodanig dat de gebruikers hun audio instellingen kunnen afstemmen op deze referentie uitzending. Via de website zullen ook aangeraden instellingen worden gepubliceerd.

Het opslaan van tekst berichten, om deze toch te kunnen afleveren aan een radio die nu niet online is zal ook met voorrang verder ontwikkeld worden.

Er is ook grote interesse voor Android, IOS apps om met het netwerk te verbinden en via die weg ook te kunnen communiceren.

6. Varia

Opstellen van een basis configuratie voor alle repeaters, zodat die allemaal hetzelfde reageren/
Zien of we andere merken repeaters (zoals Motorola) in het netwerk kunnen integreren.
Er is een sterke interesse om data applicaties via DMR te ontwikkelen.
Er wordt uitgekeken naar hulp om verder het netwerk te ontwikkelen (c-code developpers)
Een systeem via Nagios wordt opgezet om het netwerk te monitoren en de sysops automatisch te verwittigen over problemen met hun repeater.

 

 

 

Tweede DMR sysops meeting